KEKEMELİK

Awkward age problemsKekemelik

Düşündüğünü ifade etmek bazen nefes almak gibiyken bazen hayatın en vazgeçilmez ihtiyacı olacak kadar zorunludur insan için. Özellikle önemli bir konu ve heyecanlı bir ortamdan bahsediliyorsa.
Yaşadığına pişman eden kekemelik sorunu bazen çok zor anları peşinden getirir. Kontrol edilemeyen bu takılmalar, özellikle heyecanla buluştuğunda konuşmaktan vazgeçmek anlamı taşıyan bu problem dermansız bir dert değilken, insanlara öyle bir yapışmıştır ki asla kurtulamayacağız gibi bir düşünce yerleşir zihinlere.
Kekemelik görülmeye başladığı ilk yıllarda kendiliğinden geçebilecekken kemikleşmeye yüz tutan ve artık refleks haline dönüşen durumlarda kendiliğinden geçebilecek olan bu özelliğini yitirmektedir. geçebilme ihtimali olan ve çocukların yanında yaşayan bireylere konu ile ilgili büyük görevler düşmektedir. Bu sorunla ilk karşılaşmalar hak verirsiniz ki büyük ir panik halinde ortaya çıkmaktadır. Fakat kekemelik yaşayan çocukların bu sıkıntıyı çok büyük bir problem gibi algılamaları, sıkıntının yerleşmesine sebep olabilmektedir. Neden takılıyorsun, kekeleme gibi gereksiz uyarılar ise çocuğun kendini denetleme ihtiyacını dürtmekte ve yapamadığını gördükçe bu olayı kafasında büyütüp refleks haline dönüşmesine sebep olabilmektedir.

Uzun yıllardır devam eden kekemelik için artık “kronik kekemelik” diyebileceğimiz yapılar içerindeki takılmalar, duraksamalar,tutulmalar ancak uzman yardımıyla uzaklaşılabilecek sorunlar grubuna girebilir. Kekemelik tedavisi başlangıcı kişisel özelliklerin ve sorunun cinsinin tespiti ile başlayıp kontrollü konuşma alışkanlığını kazandırabilecek teknikler bütününün kişiye öğretilmesi ve bu yöntemlerin kişide refleks haline dönüşene kadar olan takibi ile başarılabilmektedir. Kekemelik tedavisi yapılacak olan kişinin özellikle de yetişkinlerde görülen kekemelik problemlerinin geçmemesi gibi bir ihtimal çok yoktur. Misal halk arasında bu yaştan sonra kekemelik geçmez gibi bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Bu sebeple bu yanlış inançlara kanmayıp bu sorunun çözümüne odaklanmak doğru olandır.
Awkward age problems

Dil ve Konuşma Terapisti

Dil Terapisi

Dil Terapisi

Konuşma bozuklukları olarak tabir edilen ve konuşma esnasında yaşanan sıkıntılara genel olarak verilen isimler kekemelik, artikülasyon ya da dil tembelliği olarak adlandırılabilir. Daha çok küçük yaşlarda görülme durumları olan ortaya çıkışı genellikle erken konuşma dönemlerine rastlayan konuşma bozuklukları bu dönemlerde sorunların kaynağına odaklanmak suretiyle ortadan kaldırılabilir.Kişilerdeki konuşma bozuklukları türevlerine göre farklılık gösterse de genel olarak akıcılık yada harfler üzerindeki etkiler olarak görülür. Dil ve konuşma terapisti ise bu sorunların tespiti ve çözümünde belli bir düzeyde sorumluluk sahibidir.

Dil ve Konuşma

dil ve konuşma

Dil ve Konuşma

Dil ve konuşma yapıları kişiden kişiye çok büyük farklılık gözetilemezsizin işletilen yapılardır. Fakat özellikle temeller atılırken yaşanan ve erken konuşma dönemine rast gelen sorunların temeli psikolojik sorunlar olarak görülmektedir. Bu sorunların ilk aylarda inişlerinin çıkışlarını yaşanması oldukça doğal olsa da bu sorunların yıllardır yaşanması artık kalıcı problemler olduğunu ve kendiliğinden geçebilme ihtimalinin olmadığını gösterir. Bu durumlarda daha da ağırlaşır şekil değiştirmeden bir uzmanın görmesini gerektiren süreçler gereklilik arz eder. Bu da  uzun zamanlar alabilen dil terapisi ve süreçlerine olan ihtiyaç anlamına gelir.

kekeme (57)

 

Dil Terapisi ve Başarı Oranı

Konuşma bozukluklarının kişiden kişiye değişir orandaki durumları bu sorunun bireye bağımlı olarak değişkenlik göstereceği anlamını taşır ki net bir cevabı yoktur desek yeridir. Fakat işitme kaybı olmayan yada zeka geriliği yaşamayan bireylerdeki başarı oranlarının % 100 oranda olduğunu söylemek çok yanlış olmayabilir. Çünkü doğuştan olmayan harf yada akıcılık bozuklukları bu terapiler sonucunda oldukça net şekillerde düzelme kaydetmektedirler.Kekemelik gibi sorunlar ise yeniden şekillendirilmiş bir akıcılığın kazandırılmasının ardından sonlanabilmektedir.

Shaping Tekniği

Shaping Tekniği

Shaping Tekniği

Kekemelik zorlu bir süreçtir lakin tedavisi mümkündür bireyler azimli olmalıdırlar..
Akıcı konuşma bozukluğu olarak bilinen ve konuşma esnasında yaşanan takılmaların önüne geçmek adına uygulanan yöntemlerin mevcut akıcılığı şekillendiren bir boyutta ele alındığı bir yöntem olan Fluquency Shaping Tekniği bireylerdeki konuşma sorunlarına çözüm olmaktadır. Bilinenin aksine bir hastalık olmayan kekemelik, psikolojik veya ruhsal bir problem olarak da görülmemelidir. Shaping Tekniği sayesinde çözüm bulunan takılmalar ve duraksamalar akıcılık kontrolünün bireylere verilmesi ile son bulmaktadır.

Konuşma Terapisti

Konuşma terapisti

Konuşma Terapisti

Uzun vadede sürekli hale gelen ve yaş arttıkça artış gösteren konuşma sorunlarının kalıcılığından söz etmek mümkündür. Bu durumlarda konuşma terapisine başvurmak gerekebilmektedir. Konuşma bozukluklarının ortadan kalkması adına yürütülen konuşma terapilerini uygulayan uzmanlara verilen genel isim konuşma terapistidir. Konuşma terapisti kişilerdeki konuşma bozukluklarının türüne göre hareket eden kişilerdeki konuşma sorunlarının neler olduğunun tespitini yapan ve sonuç itibari ile hangi konuşma yöntemini kullanması gerektiğine de karar veren kişidir. Bu terapilerin sıklığı devamlılığı ve verimine etki eden kişi konuşma terapisti olmalı, terapiyi alan kişinin çevresinin bu konuda uzmanı yanlış yönlendirmiyor şekilde konuya yaklaşmaları gereklidir.

Dil Terapisi Sonuçları

Dil Terapisi Sonuçları

Dil Terapisi Sonuçları

 

Dil Terapisi Sonuçları

Dil ve konuşma yapıları kişiden kişiye çok büyük farklılık gözetilmezsizin işletilen yapılardır. Fakat özellikle temeller atılırken yaşanan ve erken konuşma dönemine rast gelen sorunların temeli psikolojik sorunlar olarak görülmektedir. Bu sorunların ilk aylarda inişlerinin çıkışlarını yaşanması oldukça doğal olsa da bu sorunların yıllardır yaşanması artık kalıcı problemler olduğunu ve kendiliğinden geçebilme ihtimalinin olmadığını gösterir. Bu durumlarda daha da ağırlaşır şekil değiştirmeden bir uzmanın görmesini gerektiren süreçler gereklilik arz eder. Bu da  uzun zamanlar alabilen dil terapisi ve süreçlerine olan ihtiyaç anlamına gelir.

Dil Terapisi Nedir?

dil  terapisti nedir

Dil Terapisi Nedir?

Dil terapisti yaptığı uygulamalarda kişilerin grup terapisine de ihtiyacı olduğunu unutmamalıdır. Bireysel gelişimlerde bulunan dil terapisti yaptığı uygulamaların farklı kişiler önünde de işe yarayıp yaramayacağını tespit etmesi gerekmektedir.

Dil Terapisi

cropped-stutter.com1_3gf3rf

Dil Terapisi

Dil terapisi terapist tarafından kendisinin yaptığı uygulamalarla kişilerdeki konuşma bozukluğu türüne yönelik olarak öncelikle tespit noktasında kişinin konuşma probleminin kaynağını ve ne şekilde gelişim gösterdiğini analiz etmek durumundadır.

{$footer_yazisi}